Over ons

Onze missie

De aanleiding voor het ontstaan en oprichten van Stichting Iqra is de gemeenschappelijke ambitie van de oprichters om op professionele wijze een bijdrage te leveren aan het versterken van de sociaal- en maatschappelijke positie van verschillende groepen binnen de Islamitische gemeenschap in Nederland. Stichting Iqra is een initiatief van een groep gelijkgestemden die een bijdrage willen en kunnen leveren aan het verwezenlijken van dit doel. Wij realiseren ons dat er in het leven van de moslim in Nederland verschillende behoeften kunnen bestaan waar niet altijd op een Islamititsch verantwoorde wijze invulling aan kan worden gegeven.  

 

Onze Visie

Met het oprichten van een Islamitisch Centrum willen wij een platform creëren waarvandaan verschillende activiteiten georganiseerd zullen worden op het gebied van onder andere Religie, Educatie en Welzijn. Hierbij valt te denken aan gebedsdiensten, (Islamitische) conferenties, Islamitische lessen, taallessen, huiswerkbegeleiding, (culturele) uitstapjes, sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zomerkamp, workshops, ondersteuning aan kwetsbaren en nog veel meer. Het op te richten Islamitisch Centrum zal een plaats moeten worden waar gezinnen graag naartoe gaan. 

Steun ons om met elkaar te bouwen aan een sterke gemeenschap voor ons en de toekomstige generaties. 

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Iqra (2023-2028) (klik om te openen)

In het beleidsplan kunt u nalezen wat onze doelen zijn, hoe we deze wensen te bereiken, hoe het bestuur van de stichting is samengesteld en alle overige relevante informatie onder andere met betrekking tot de financiering van de activiteiten..

Het Bestuur van Stichting Iqra

Het bestuur en de (toekomstige) medewerkers van Stichting Iqra bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die geen enkele aanspraak maken op enig salaris, bezoldiging of onkostenvergoeding. Alle inkomsten worden uitsluitend voor de doelen van Stichting Iqra gebruikt. 

icon, user, person-1633249.jpg

M. Rahmouni

Voorzitter

icon, user, person-1633249.jpg

M. Mahit

Penningmeester

icon, user, person-1633249.jpg

M. Zaroil

Secretaris