Activiteiten

Religie

Bij stichting Iqra staat de Islam centraal. Een wezenlijk onderdeel van de stichting is het faciliteren van de Islamitische gemeenschap in de belangrijke onderdelen van het geloof. Binnen de Islam staat het gebed centraal. Het doel is daarom om binnen het te zijner tijd op te zetten Islamitisch Centrum de dagelijkse gebeden te organiseren. Dit willen wij doen door het inrichten van een gebedsruimte inclusief alle faciliteiten die daarbij horen zoals een wudu-ruimte. Deze gebedsruimte zal tevens dienen voor de overige gebeden zoals het Islamitisch gebed over een overledene.

educatie

Stichting Iqra staat voor kennis door onderwijs, voorlichting en dialoog. Op een professionele wijze en middels beproefde onderwijsprogramma's zal educatie aangeboden worden aan een ieder die daarin is geïnteresseerd.

Voor degenen die bijvoorbeeld de Arabische taal niet machtig zijn zal een laagdrempelige beginnerscursus worden aangeboden. Dit geldt in principe voor alle leeftijdsgroepen. Ook ouderen die nooit de Arabische taal hebben geleerd zullen middels een op maat uitgesneden programma binnen een kort tijdsbestek in staat zijn om bijvoorbeeld de Koran te lezen.

Voor de gevorderden zal tevens voldoende gelegenheid zijn om interressante onderwijsprogramma's te volgen.

Verder bieden wij als onderdeel van de vaste dagelijkse onderwijsprogramma's huiswerkbegeleiding aan. In beginsel zullen de cursussen op locatie worden aangeboden. Te zijner tijd is het de bedoeling om een online leeromgeving op te richten.

recreatie

Regelmatig zullen wij activiteiten organiseren op het gebied van sport, recreatie en vermaak. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, sport- en hobbylessen voor vrouwen en kinderen, maar ook bijvoorbeeld een meerdaagse zomer- en winterkamp. Waar mogelijk en nodig zullen bepaalde activiteiten binnen het Islamitisch Centrum worden georganiseerd.

maatschappelijk

Stichting Iqra zet zich in voor de kwetsbaren binnen de samenleving. Dit doen wij onder andere door het bieden van religieuze, geestelijke en maatschappelijke hulpverlening.