Islamitisch Cultureel Centrum voor Kennis, Ontwikkeling en Welzijn

stichting IQRA

Activiteiten in het kort

Religie

Stichting Iqra is gesticht vanuit het Islamitische gedachtegoed. Het doel is om te zijner tijd een Islamitisch Centrum te openen waarin verschillende gebedsdiensten georganiseerd worden.

Educatie

Stichting Iqra zet zich om kennis te verspreiden over de Islam door onderwijs, voorlichting en dialoog. Educatie van met name de jongeren en bewustwording over hun positie binnen de maatschappij spelen hierbij een grote rol. Binnen het Islamitisch Centrum zal hier voldoende ruimte voor worden gemaakt.

Recreatie

Regelmatig zullen wij activiteiten organiseren op het gebied van sport, recreatie en vermaak. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, sport- en hobbylessen voor vrouwen en kinderen, maar ook bijvoorbeeld een meerdaagse zomer- en winterkamp. Waar mogelijk en nodig zullen bepaalde activiteiten binnen het Islamitisch Centrum worden georganiseerd.

Maatschappelijk

Stichting Iqra zet zich in voor de kwetsbaren binnen de samenleving. Dit doen wij onder andere door het bieden van religieuze, geestelijke en maatschappelijke hulpverlening.

Doneren

Stichting Iqra is van en voor de Islamitische gemeenschap. Uw financiële steun is nodig om een centrum op te richten van waaruit de verschillende activiteiten ten behoeve van de Islamitische gemeenschap in Rotterdam en omgeving kunnen worden ontplooid. De zoektocht naar een geschikt pand is inmiddels begonnen, echter zijn wij ons ervan bewust dat dit pas concreet kan worden als de financiële situatie van de stichting toereikend is.  Steun ons bij het realiseren van een Islamitisch Centrum en draag bij aan het creëren, versterken en behouden van de Islamitische gemeenschap. Voor nu en voor de toekomstige generaties.

U kunt eenmalig doneren of een vaste donateur worden. 

Stichting Iqra is door de belastingdienst met ingang van 9 februari 2023 als een ANBI-stichting aangemerkt. Dit betekent dat het voor donateurs belastingtechnisch aantrekkelijk is om te doneren aangezien giften aan onze stichting in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor ondernemers geldt dat de gift volledig van de winst afgetrokken mag worden. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. 

 

,-
Ingezameld Bedrag
+ 0
Aantal vaste donateurs