Islamitisch Cultureel Centrum voor Kennis, Ontwikkeling en Welzijn

stichting IQRA

Iqra Nieuwsbrief

                                                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم 

Bismillaahi ar-Rahmaani ar-Rahiem,

Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe,

Beste volgers van Iqra Nederland,

Zoals jullie weten is vorig jaar stichting Iqra Nederland gelanceerd. Inmiddels zijn de eerste concrete stappen gezet in het realiseren van onze droom, met de wil van Allaah ﷻ, namelijk een Islamitisch Centrum voor ons allen. Een zelfvoorzienend centrum waarin de moskee centraal staat, waar jong en oud terecht kan voor het opdoen van kennis en waar een breed aanbod aan activiteiten aanwezig zal zijn om de sociaal- maatschappelijke positie van moslims in Nederland te versterken.

Het spoedig realiseren van dit project is een noodzaak geworden, ook om de grote toestroom geïnteresseerden te kunnen opvangen en om onze activiteiten actief en professioneel te verspreiden. Dit is de tijd om te handelen. Onderschat de noodzaak van dit project niet en onderschat niet wat wij met z’n allen, met de wil van Allaah ﷻ, kunnen bereiken. 

Sinds de lancering van dit project hebben we الحمد لله veel mensen kunnen bereiken die zeer positief en enthousiast hebben gereageerd. Ook is er in korte tijd zeer gul gedoneerd voor dit, إن شاء الله, gezegend project. Op dit moment hebben wij الحمد لله een bedrag van bijna €180.000,- ingezameld en zijn er ruim 130 dragers die maandelijks doneren.

Wij danken in de eerste en in de laatste plaats Allaah ﷻ die dit mogelijk heeft gemaakt en vervolgens een ieder die heeft gedoneerd en dit project een warm hart toedraagt.

Achter de schermen zijn wij in de afgelopen maanden druk bezig geweest met het verkennen van de vastgoedmarkt. Ook hebben wij panden bezichtigd en gesprekken gevoerd met verschillende professionals binnen de vastgoedmarkt die ons helpen bij onze zoektocht naar een geschikt pand. Dit proces is in volle gang. We zullen jullie in shaa Allaah op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

We realiseren ons dat het succes van dit project in het algemeen en in het vinden van een geschikt pand in het bijzonder mede afhangt van een sterke financiële positie. Hoewel er al een mooi begin is gemaakt, is er nog een lange weg te gaan. Deze gezegende maand Ramadaan zal dan ook benut worden om dit project verder onder de aandacht te brengen en met het werven van donaties en leden.

Deel dit bericht met al je bekenden en in shaa Allaah deel je ook mee in de beloning. Maak een ieder in je omgeving bewust van dit project en laten we hier samen de schouders onder zetten.

Daarnaast zullen we in het vervolg van de maand Ramadaan meerdere malen live gaan na het Tarawieh gebed. Dit doen wij via YouTube kanaal https://www.youtube.com/@NasiehaMedia. Abonneer je op dit kanaal en mis niks. 
 
An-Nasieha volgen voor aankondigingen en updates kan ook via het Whatsapp kanaal: 

Baaraka Allahu feekoum,

Team Iqra Nederland

Activiteiten in het kort

Religie

Stichting Iqra is gesticht vanuit het Islamitische gedachtegoed. Het doel is om te zijner tijd een Islamitisch Centrum te openen waarin verschillende gebedsdiensten georganiseerd worden.

Educatie

Stichting Iqra zet zich om kennis te verspreiden over de Islam door onderwijs, voorlichting en dialoog. Educatie van met name de jongeren en bewustwording over hun positie binnen de maatschappij spelen hierbij een grote rol. Binnen het Islamitisch Centrum zal hier voldoende ruimte voor worden gemaakt.

Recreatie

Regelmatig zullen wij activiteiten organiseren op het gebied van sport, recreatie en vermaak. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, sport- en hobbylessen voor vrouwen en kinderen, maar ook bijvoorbeeld een meerdaagse zomer- en winterkamp. Waar mogelijk en nodig zullen bepaalde activiteiten binnen het Islamitisch Centrum worden georganiseerd.

Maatschappelijk

Stichting Iqra zet zich in voor de kwetsbaren binnen de samenleving. Dit doen wij onder andere door het bieden van religieuze, geestelijke en maatschappelijke hulpverlening.

Doneren

Stichting Iqra is van en voor de Islamitische gemeenschap. Uw financiële steun is nodig om een centrum op te richten van waaruit de verschillende activiteiten ten behoeve van de Islamitische gemeenschap in Rotterdam en omgeving kunnen worden ontplooid. De zoektocht naar een geschikt pand is inmiddels in volle gang, echter zijn wij ons ervan bewust dat wij pas als een serieuze onderhandelingspartner worden gezien als de financiële situatie van de stichting Iqra Nederland toereikend is.  Steun ons bij het realiseren van een Islamitisch Centrum en draag bij aan het creëren, versterken en behouden van de Islamitische gemeenschap in shaa Allaah. Voor nu en voor de toekomstige generaties.

U kunt eenmalig doneren of een vaste donateur worden. 

Stichting Iqra is door de belastingdienst met ingang van 9 februari 2023 als een ANBI-stichting aangemerkt. Dit betekent dat het voor donateurs belastingtechnisch aantrekkelijk is om te doneren aangezien giften aan onze stichting in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor ondernemers geldt dat de gift volledig van de winst afgetrokken mag worden. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. 

 

Ingezameld Bedrag
,-
Aantal vaste donateurs
+ 0