doneren

Stichting Iqra is financieel volledig afhankelijk van donaties. Wij streven het algemeen belang na en hebben met onze activiteiten geen winstoogmerk. 

Een donatie voor het realiseren van een nieuwe moskee is een doorlopende liefdadigheid.

Zo heeft de Profeet gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.”

(Moeslim)

De Profeet ‎ﷺ zei: ‘Wie een moskee bouwt en daarmee het aangezicht van Allaah wilt, Allaah bouwt voor hem hetzelfde in het Paradijs.’ Bukhari en Moeslim

In shaa Allaah ziet u net als ons de noodzaak in voor het oprichten van een Islamitisch Centrum en steunt u ons middels een eenmalige of periodieke donatie. Met een periodieke donatie word u drager van dit project waarmee wij in shaa Allaah sneller in staat zullen zijn om dit nobele project te realiseren. Spoor tevens je naasten aan om dit project te steunen en deel mee in de beloning in shaa Allaah.

Moge Allaah een ieder rijkelijk belonen voor zijn of haar steun!

 

Ingezameld Bedrag
,-
Vaste dragers
+ 0

ANBI-Giften

Stichting Iqra is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-stichting). Dit betekent dat het voor donateurs financieel aantrekkelijk is om te doneren aan onze stichting aangezien donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Om voor meer aftrek van de inkomsten- of vennootschapsbelasting in aanmerking te komen bestaat bij ons ook de mogelijkheid om periodiek aan ons te doneren. Hiervoor moet de gift in een schenkovereenkomst worden vastgelegd.

Om een indruk te geven van het belastingvoordeel wordt hieronder een voorbeeld gegeven van een gewone gift en van een periodieke gift.

Voorbeeld 1: gewone giften
Dhr. A heeft in 2022 een inkomen van €50.000 en schenkt €75 per maand een ANBI-stichting. In totaal schenkt hij dan €900 in 2022. Omdat €500 (1% van €50.000 niet aftrekbaar is, kan hij in zijn belastingaangifte over 2022 dus €400 aftrekken. Dhr. A bespaart met deze aftrekpost 37,07% belasting over €400 dus €148. Trek je dit belastingvoordeel af van de giften van €900, dan kost het netto €752.

De aftrekpost giften kan ook zorgen voor een lagere afbouw van de algemene heffingskorting. Het belastingvoordeel is dus vaak groter. Dit voordeel is in de rekenvoorbeelden buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeld 2: om het jaar schenken
Dhr. A. heeft in 2022 een inkomen van €50.000 en schenkt in 2022 ineens €1800 aan goede doelen. In 2023 geeft hij niets. Omdat €500 (1% van €50.000) niet aftrekbaar is, kan hij over 2022 €1300 aftrekken. Omdat Dhr. A. 37,07% belasting betaalt, bespaart hij met deze aftrekpost €482 belasting.
Ter vergelijking: Als hij 2 jaar lang €75 per maand had overgemaakt, had hij in totaal ook €1800 geschonken. Hij had dan in beide jaren zo’n €148 belastingvoordeel gekregen (zie voorbeeld 1). In totaal €296. Door de gift in 1 jaar te doen, behaalt Dhr. A een extra voordeel van €186.