Periodiek doneren geslaagd

Moge Allaah u belonen voor uw steun aan dit in shaa Allaah gezegende project.  Met de wil van Allaah zijn we met uw sadaqa jariyyah (doorlopende liefdadigheid) een stap dichter bij het realiseren van een nieuwe moskee en meer. 

Wij willen u erop attenderen dat het door u gekozen bedrag maandelijks van uw rekening zal worden afgeschreven. Mocht u het bedrag willen verhogen/verlagen of de automatische afschrijving willen stoppen of wijzigen:  stuur dan een mail met uw gegevens naar: info@iqranederland.nl. 

Tot slot willen wij u erop attenderen dat Stichting Iqra een ANBI-status heeft bij de belastingdienst. Uw donatie kunt u onder bepaalde voorwaarden van uw belasting aftrekken bij uw belastingaangifte. Maak hier gebruik van! 

Baaraka Allahu feekoum,

Het bestuur van Stichting Iqra Nederland